برچسب گذاری توسط: آموزش ضمیر ناخود آگاه

۰

مصاحبه با دانشجوی مبتکر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

دشتی نژاد دانشجوی ترم ششم روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر است که موفق به طراحی پکیجی برای آموزش نجوم به کودکان بالای دو سال از طریق آموزش ضمیر ناخود آگاه شده است...