برچسب: آموزش علم رباتیک

۰

برگزاری اولین کارگاه آموزشی رباتیک با حضور استاد شیخ نیا در دانشگاه پیام نور اهوار

به همت انجمن علمی رباتیک امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور اهواز،  اولین جلسه آموزشی رباتیک با حضور استاد شیخ نیا بازرس کل نظارت بر آموزش رباتیک استان برگزار شد. در این...