برچسب: آموزش مدیریت زمان

۰

فنون موفق مديريت زمان

مخاطب: افرادي كه مايلند از وقت خود بهترين استفاده را برده و بر كارآيي خود بيافزايند هدف: آموزش اصول و فنون استفاده بهينه از زمان زمان: 2 ساعت و12 دقيقه قيمت: 9800 تومان در اين دنياي پرمشغله كه...