برچسب: آیین تجلیل از ایثارگران دانشگاه پیام نور

۰

آیین تجلیل از ایثارگران دانشگاه پیام نور مرکز مهریز برگزار شد.

ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد از کارمندان رزمنده و ایثارگر دانشگاه پیام نور مرکز مهریز تجلیل نمود. دکتر محمد رضاامینی و  هیئت همراه با حضور در دانشگاه پیام نور مرکز مهریز،از کارمندان رزمنده...