برچسب: آیین زندگی پیام نور

وجود اشكالات فراوان در كليد سوالات آزمون درس آيين زندگي ۰

وجود اشكالات فراوان در كليد سوالات آزمون درس آيين زندگي

پرتال اخبار پیام نور : با توجه به وجود اشكالات فراوان در كليد سوالات آزمون درس آيين زندگي در تاريخ بيست و سوم خرداد( تهران مركز ساعت 10:30 ) تصحيح كليد سوالات در ذيل منتشر می گردد...