برچسب: آیین نامه شورای انضباطی و صنفی دانشجویان

۰

بازنگری در آیین نامه شورای انضباطی و صنفی دانشجویان/ تصمیمات نگران کننده حذف می‌شود

رئیس سازمان امور دانشجویان از بازنگری آئین نامه های شاهد و ایثار گر خبر داد و گفت: آیین نامه شوراهای صنفی و انضباطی دانشجویان نیز نیازمند بازنگری هستند. به نقل از مهر دکتر مجتبی...