برچسب گذاری توسط: ابتدای

۰

برگزاری هفته فرهنگ جهادی در دانشگاه‌ها در ابتدای سال تحصیلی جدید

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از برگزاری هفته فرهنگ جهادی در دانشگاه‌ها در ابتدای سال تحصیلی جدید و همچنین افزایش سقف وام‌های دانشجویی خبر داد. مهندس علیرضا زجاجی سرپرست ایسنا در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی»...