برچسب: ابطال

۰

اصلاحیه بازنشستگی آیین نامه اعضای هیأت علمی وزیر علوم دولت دهم ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن ابطال اصلاحیه ماده 36 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم که در دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده، به قرار زیر است: شاکی به موجب دادخواستی...