برچسب: ابوالفضل فراهانی

۰

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور برکنار شد

رئیس دانشگاه پیام نور، معاون آموزشی این دانشگاه را برکنار کرد. ابوالفضل فراهانی، با صدور حکمی محمد علی کریمی را به عنوان معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور منصوب کرد. وی پیش از...

۰

موافقت قطعی با پذیرش در تمام رشته های پیام نور/ واحدهای زیان ده تجمیع می‌شوند

رئیس دانشگاه پیام نور از دریافت موافقت پذیرش قطعی تمام رشته ها و تجمیع واحدهای این دانشگاه خبر داد. ابوالفضل فراهانی در نشست روسای استانی دانشگاه پیام نور، گفت: 22 فعالیت خرد اما تاثیرگذار...

۰

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور تغییر کرد

سرپرست دانشگاه پیام نور با صدور حکمی، سید محمد صدری را به عنوان معاون جدید اداری، مالی و عمرانی این دانشگاه منصوب کرد. ابوالفضل فراهانی در مراسم تودیع و معارفه معاون سابق و جدید...

۰

رئیس دانشگاه پیام نور تغییر کرد

ابوالفضل فراهانی از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور معرفی شد. ابوالفضل فراهانی با حکم وزیر علوم به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد. ابوالفضل فراهانی استاد...