برچسب: اتاق فکر دانشگاه پیام نور

۰

راه اندازی اتاق فکر مجازی دانشگاه پیام نور / دعوت از اعضای هیات علمی برای مشارکت در تصمیم گیری ها

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: اتاق فکر مجازی دانشگاه پیام نور با رویکرد تصمیم گیری و توسعه اتاق فکر سنتی به نحوی که امکان حضور اعضای هیات علمی ، کارکنان...