برچسب: اتحادیه

۰

ارتقای سطح علوم و فنون دریایی با تشکیل اتحادیه دانشگاه‌ها

رییس دانشگاه خرمشهر، گفت:‌ ارتقای سطح علوم و فنون دریایی و تعامل آموزش و پژوهش بین دانشگاه‌های دریایی با تشکیل اتحادیه دانشگاه‌ها ومراکز پژوهشی ساحلی و دریایی رخ داد. به گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری...