برچسب: اتوماسیون تغذیه

۰

خبرهای کوتاه از دانشگاه پیام نور فارس

برگزاری جلسه هماهنگی گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور شیراز – برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور شیراز – کسب مدال برنز کاراته توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور آباده – راه اندازی...