برچسب گذاری توسط: اجباری شدن چادر

۰

اجباری شدن حجاب چادر در دانشگاه پیام نور تهران

دانشگاه پیام نور تهران از مهر ماه امسال حجاب چادر را برای کارکنان،دانشجویان و اساتید خانم اجباری کرد و از دانشجویان و کارکنان برای استفاده از چادر در محیط دانشگاه تعهدنامه گرفته می‌شود.