برچسب: اجباری

۱

ارائه اجباری درس “دانش خانواده و جمعیت” از مهرماه در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسفندماه سال گذشته، ارائه درس “دانش خانواده و جمعیت” را به تمام دانشگاههای کشور ابلاغ کرد. این درس سرفصل بازنگری...