برچسب گذاری توسط: اجتماعي

دكتر اژدر معاون فرهنگي واجتماعي دانشگاه پيام نور كشور درجمع دانشجويان انجمن هاي علمي و بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور رشت ۰

دكتر اژدر معاون فرهنگي واجتماعي دانشگاه پيام نور كشور درجمع دانشجويان انجمن هاي علمي و بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور رشت

دكتر اژدر از انجمن هاي علمي و بسيج دانشجويي به عنوان فعالان و ياوران فرهنگي دانشگاه يادكرد وخواستار تقويت وگسترش دامنه فعاليت هاي اين دو تشكل درعرصه هاي مختلف شد . به گزارش روابط...