برچسب: اجرايی

۰

هيات اجرايی جذب استاد دانشگاه علوم پزشکی ايران تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا پيرمرادی دبير هيات اجرايی جذب دانشگاه علوم پزشکی ايران با اعلام این خبر افزود: معمولاً فراخوان 2 بار در سال در دانشگاههای سراسر کشور اعلام می شود و...