برچسب: احتمال تغییر

احتمال تغییر در تاریخ امتحانات ترم تابستان ۹۱ پیام نور به دلیل تعطیلی تهران ۰

احتمال تغییر در تاریخ امتحانات ترم تابستان ۹۱ پیام نور به دلیل تعطیلی تهران

احتمال تغییر در تاریخ امتحانات ترم تابستان 91 به دلیل تعطیلی های تهران برای اجلاس های مختلف بر اساس گزارش های غیر رسمی احتمال تاخیر و تعویق در امتحانات ترم تابستان ۹۱ دانشگاه پیام...