برچسب: احداث دانشگاه پیام نور در هرات و عقدا

احداث دانشگاه پیام نور در شهرهای هرات و عقدا ۰

احداث دانشگاه پیام نور در شهرهای هرات و عقدا

در شهرهای هرات و عقدا دانشگاه پیام نور احداث می شود. رییس دانشگاه پیام نور استان یزد گفت:دانشگاه پیام نور عقدا در زمینی به وسعت ۲۰هکتاراحداث میشودو در مرحله نخست ساختمانی به مساحت۷۵۰متر مربع...