برچسب: احداث پرديس دانشگاهي لرستان

يكي از اهداف دانشگاه پيام نور لرستان در حوزه عمراني احداث پرديس دانشگاهي در سطح تمام شهرستان‌هاي لرستان است ۰

يكي از اهداف دانشگاه پيام نور لرستان در حوزه عمراني احداث پرديس دانشگاهي در سطح تمام شهرستان‌هاي لرستان است

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور لرستان دكتر”حسن عليزاده” در جمع خبرنگاران لرستان اظهار داشت:   پيام نور لرستان با 9 مركز و واحد و 30 هزار دانشجو مشغول به فعاليت است كه يكي از...