برچسب: احدهای دانشگاه پیام نور

۰

نخستین همایش سراسری بسیج اساتید مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور 19 شهریورماه برگزار می شود

دکتر اژدر گفت: نخستین همایش سراسری بسیج اساتید مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور روز سه شنبه 19 شهریورماه در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود.  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام...