برچسب گذاری توسط: اخبار ازدواج دانشجویی

طرح کاهش سربازی برای دامادهای ازدواج دانشجویی ۱

طرح کاهش سربازی برای دامادهای ازدواج دانشجویی

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از ارائه طرحی به دولت برای کاهش زمان خدمت نظام وظیفه دانشجویان پسری خبر داد که ازدواج دانشجویی می کنند. البته این طرح زمانی نهایی و...