برچسب: اخبار اساتید پبام نور

تعداد استادیاران دانشگاه پیام‌نور تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲ برابر افزایش پیدا می یابد ۰

تعداد استادیاران دانشگاه پیام‌نور تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲ برابر افزایش پیدا می یابد

رئیس دانشگاه پیام‌نور از افزایش 2 برابری تعداد استادیاران این دانشگاه تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد . حسن زیاری رئیس دانشگاه پیام‌نور درباره وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه، گفت: در حال...