برچسب گذاری توسط: اخبار استخدام پیام نور

دانشگاه پیام نور تا ۴ سال آینده کمبود استاد نخواهد داشت ۲

دانشگاه پیام نور تا ۴ سال آینده کمبود استاد نخواهد داشت

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور اگر 800 عضو هیات‌علمی دیگر ظرف سه یا چهار سال آینده جذب کند، دیگر مشکل کمبود استاد نخواهد داشت. عبدالله معتمدی معاون آموزشی دانشگاه پیام...