برچسب گذاری توسط: اخبار استخدام پیمانی پیام نور

دستیاران قراردادی دانشگاه پیام نور پیمانی می شوند ۲

دستیاران قراردادی دانشگاه پیام نور پیمانی می شوند

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: بیش از هزار نفر از دستیاران قراردادی دانشگاه پیام نور پیمانی می شوند. دکتر زیاری رئیس دانشگاه پیام نور اظهار داشت: گروهی از اعضای هیئت علمی دانشگاه که به...