برچسب: اخبار المپياد فرهنگي ورزشي پيام نور

اخبار المپياد فرهنگي ورزشي پيام نور كشور در مازندران ۰

اخبار المپياد فرهنگي ورزشي پيام نور كشور در مازندران

با حضور مسئولان كشوري و استاني؛مشعل پنجمين المپياد كشوري دانشگاه پيام نور روشن شد با حضور معاون دانشگاه پيام نور، استاندار مازندران و مديركل تربيت بدني دانشگاه پيام نور مشعل پنجمين المپياد دانشجويان دانشگاه...