برچسب گذاری توسط: اخبار بند ج دانشگاه پیام نور

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان متقاضی تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور اعلام شد. ۷

تاریخ انتخاب واحد دانشجویان متقاضی تغییر رشته بند ج دانشگاه پیام نور اعلام شد.

اطلاعیه فوری ۳ (۱۰ مرداد ۹۰ – ساعت : ۱۰:۰۰) ظاهرا دانشجویان متقاضی بند ج نگرانیهای خاص و بعضا بی موردی دارند. دانشجو علاوه بر آنکه باید از تک تک این دروس نمره بالای ۱۰...