برچسب گذاری توسط: اخبار تفکیک جنسیتی پیام نور

واحد مستقل خواهران در دانشگاه پیام نور یزد برای نخستین بار در کشور تاسیس شد ۰

واحد مستقل خواهران در دانشگاه پیام نور یزد برای نخستین بار در کشور تاسیس شد

برای اولین بار در کشور ،با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ،یک واحد آموزشی مستقل واختصاصی خواهران در دانشگاه پیام نور استان یزد تاسیس شد. به نقل از روابط عمومی...