برچسب: اخبار حقوق پیام نور

۱

کسب رتبه های تک رقمی پیام نور در آزمون کانون وکلا

دکتر حسین آل کجباف گفت: رتبه های ششم، هفتم، هشتم و دهم پذیرفته شدگان آزمون وکلای دادگستری متعلق به دانش آموختگان دانشگاه پیام نور است. دکتر حسین آل کجباف گفت: رتبه های ششم، هفتم،...