برچسب گذاری توسط: اخبار دانشگاه پیام نور اراک

۰

دو خبر کوتاه از پیام نور اراک

 برگزاری جلسه هم اندیشی علمی تخصصی با موضوع آلودگی هوای کلان شهر اراک در پیام نور مرکز اراک جلسه هم اندیشی علمی تخصصی با موضوع آلودگی هوای کلان شهر اراک در سالن جلسات دانشگاه...