برچسب گذاری توسط: اخبار دانشگاه پیام نور داراب

۰

خبرهایی از مراکز و واحدهای دانشگاه پبام نور استان فارس

برگزاری هجدهمین دوره مسابقات مقدماتی قران و عترت در دانشگاه پیام نور داراب هجدهمین دوره ی مسابقات مقدماتی قران و عترت در دانشگاه پیام نور داراب برگزار شد. مسابقه مقدماتی قرآن وعترت در دانشگاه...