برچسب: اخبار دانشگاه پیام نور نقده

افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور نقده ۰

افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور نقده

رییس دانشگاه پیام نور نقده خبر داد: پذیرش دانشجو در دانشگاه افزایش می‌یابد. خلیل فائزی رشته‌های موجود در دانشگاه را ۴۴ رشته با گرایش‌های مختلف عنوان کرد و افزود: در سال جاری با افزایش...