برچسب گذاری توسط: اخبار دانشگاه پیام نور گیلان

تحصیل ۳۵ هزار دانشجو در مراکز دانشگاه پیام نور گیلان ۰

تحصیل ۳۵ هزار دانشجو در مراکز دانشگاه پیام نور گیلان

رییس دانشگاه پیام نور گیلان صحت برگزاری آزمون‌های دانشگاه پیام نور را مثال زدنی و ممتاز دانست. دکتر مرتضی رضایی صوفی در جریان بازدید از محل‌های برگزاری آزمون مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور...