برچسب گذاری توسط: اخبار دانشگاه پیام

امکان میهمانی دانشجویان واحد رودهن دانشگاه پیام نور فراهم شد ۰

امکان میهمانی دانشجویان واحد رودهن دانشگاه پیام نور فراهم شد

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران درخصوص درخواست انتقال دانشجویانی که از واحد رودهن به دماوند منتقل شده اند به شهر تهران گفت: انتقال دانشجویان پیام نور واحد رودهن به شهر تهران ممنوع است....