برچسب گذاری توسط: اخبار دانشگاه

۰

آخرین اخبار دانشگاه پیام نور استان مرکزی

تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور شازند مراسم معارفه دکتر حمید رضا بدیعی سرپرست دانشگاه پیام نور شازند و تودیع دکتر مجتبی مقصودی با حضور رئیس،  معاون و حراست دانشگاه پیام نور استان...