برچسب گذاری توسط: اخبار رمضانیه فارس

نرم افزار چند رسانه ای “رمضانیه” در دانشگاه پیام نورفارس تولید شد ۰

نرم افزار چند رسانه ای “رمضانیه” در دانشگاه پیام نورفارس تولید شد

نرم افزار چند رسانه ای رمضانیه در روابط عمومی دانشگاه پیام نوراستان فارس تهیه وتولید شد. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نوراستان فارس : این نرم افزار که ویژه کارکنان و دانشجویان...