برچسب: اخبار مدیریت پیام نور

قابل توجه اعضاي هيات علمي و دانشجويان رشته هاي مديريت پیام نور ۰

قابل توجه اعضاي هيات علمي و دانشجويان رشته هاي مديريت پیام نور

قابل توجه اعضاي هيات علمي و دانشجويان رشته هاي مديريت:همكاري با دفتر سازماندهي و تحول رشته مديريت برای نمایش بخشنامه در سایز واقعی ، روی عکس زیر کلیک کنید .