برچسب گذاری توسط: اخبار نظارت پیام نور

ارزیابی ۲۲۸ شاخصه آموزشی در دانشگاه پیام نور ۰

ارزیابی ۲۲۸ شاخصه آموزشی در دانشگاه پیام نور

مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور گفت:در راستای کیفی سازی عملکرد دانشگاه های زیرمجموعه پیام نور تعداد 228 شاخصه آموزشی از سوی مدیریت نظارت و ارزیابی این دانشگاه به استانها ابلاغ شد. مجید...