برچسب گذاری توسط: اخبار پیام نور ایوانکی

نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی بازدید کرد ۰

نماینده مردم گرمسار درمجلس شورای اسلامی از دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی بازدید کرد

مهندس عبدالرضا ترابی نماینده مردم گرمسار به طور سر زده از دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی بازدید نمود. در این  بازدید ترابی ضمن بررسی پروژه های عمرانی  واحد و ساختمان اداری  که در دست...