برچسب گذاری توسط: اخبار پیام نور بندرعباس

طرح زوج و فرد در پیام نور بندر عباس ، ابتکار جدید ! ۱

طرح زوج و فرد در پیام نور بندر عباس ، ابتکار جدید !

اجرای طرح زوج و فرد کردن انتخاب دروس در دانشگاه پیام نور بندرعباس مشکل جدیدی برای دانشجویان این دانشگاه است که موجب نگرانی آنان برای آینده تحصیلی خود شده است. به نقل از خبرگزاری...