چند خبر از دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی (تاریخ درج خبر:۳۰/۳/۹۰)

تشکیل گروه رباتیک دانشگاه پیام نور واحد بنیس گروه رباتیک دانشگاه پیام نور واحد بنیس جهت شرکت در مسابقات مختلف استانی و کشوری تشکیل شد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد بنیس “با حمایتهای مهندس ولیزاده رئیس دانشگاه پیام نور واحد بنیس و تعدادی از دانشجویان علاقه […]