برچسب: اخبار پیام نور سمنان

چند خبر از دانشگاه پيام نور استان سمنان (تاريخ درج خبر :31/3/90) ۰

چند خبر از دانشگاه پيام نور استان سمنان (تاريخ درج خبر :31/3/90)

اختصاص 500000000 ميليون ريال كتاب  براي تقويت كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان سمنان جهت تقويت كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان سمنان 500000000 ميليون ريال به اين دانشگاه اختصاص يافت. به گزارش روابط...