برچسب گذاری توسط: اخبار پیام نور شوشتر

پیاده روی ۲ کیلومتری دانشجویان پیام نور شوشتر برای رسیدن به جلسه امتحان ۱

پیاده روی ۲ کیلومتری دانشجویان پیام نور شوشتر برای رسیدن به جلسه امتحان

به دلیل جابه جایی ساختمان دانشگاه پیام نور دانشجویان این دانشگاه برای امتحان دادن باید بیش از دو کیلومتر پیاده روی کنند تا به محل امتحان برسند. از روز گذشته که دانشجویان دانشگاه پیام...