برچسب گذاری توسط: اخبار پیام نور کازرون

نشست مدیر مسئولان نشریات دانشجویی در دانشگاه پیام نور مرکز کازرون ۰

نشست مدیر مسئولان نشریات دانشجویی در دانشگاه پیام نور مرکز کازرون

به همت انجمن علمی مدیریت صنعتی جلسه نشریات دانشجویی در دانشگاه پیام نور برگزار گردید. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون :محمدجعفر شفیعی مسئول نشریات دانشگاه طی سخنانی گفت:  یک نشریه...