برچسب گذاری توسط: اخبار پیام نور گرمسار

۰

برگزاری همایش ملی و علمی” کاربرد مدیریت ورزشی” در پیام نور گرمسار

دکتر لقمان کشاورز :نخستین همایش ملی و علمی” کاربرد مدیریت ورزشی” در پیام نور گرمسار برگزار شد دکتر لقمان کشاورز گفت: نخستین همایش علمی ” کاربرد مدیریت ورزشی ” به منظور ایجاد بستری مناسب...

چند خبر از دانشگاه پيام نور استان سمنان (تاريخ درج خبر :31/3/90) ۰

چند خبر از دانشگاه پيام نور استان سمنان (تاريخ درج خبر :31/3/90)

اختصاص 500000000 ميليون ريال كتاب  براي تقويت كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان سمنان جهت تقويت كتابخانه هاي دانشگاه پيام نور استان سمنان 500000000 ميليون ريال به اين دانشگاه اختصاص يافت. به گزارش روابط...