برچسب گذاری توسط: اخبار پیام نور گلپايگان

كسب مقام سوم گروه جهادي دانشگاه پيام نور مركز گلپايگان ۰

كسب مقام سوم گروه جهادي دانشگاه پيام نور مركز گلپايگان

در همايش سراسري دانشجويان جهادگر استان اصفهان گروه جهادي دانشگاه پيام نور مركز گلپايگان در همايش سراسري دانشجويان جهادگر استان اصفهان مقام سوم را كسب كرد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان...