برچسب: اخبار پییام نور

بردن واحدهاي پيام نور به مناطق دور دست از گام هاي بلند اين دانشگاه بود ۰

بردن واحدهاي پيام نور به مناطق دور دست از گام هاي بلند اين دانشگاه بود

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه پيام نور كشور: بردن واحدهاي پيام نور به مناطق دور دست از گام هاي بلند اين دانشگاه بود . به گزارش كميته روابط عمومي المپياد رباتيك دانشگاه پيام نور...