بردن واحدهای پیام نور به مناطق دور دست از گام های بلند این دانشگاه بود

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور: بردن واحدهای پیام نور به مناطق دور دست از گام های بلند این دانشگاه بود . به گزارش کمیته روابط عمومی المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور کشور،دکتر علیرضا اژدر امروز در آئین اختتامیه دومین المپیاد رباتیک دانشجویان پیام نور کشور در مجتمع […]