برچسب: اخبار کارشناسی ارشد مجازی پیام نور

تحصیل ۱۵۰ دانشجوی مجازی در ۵ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور شیراز ۰

تحصیل ۱۵۰ دانشجوی مجازی در ۵ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور شیراز

بیش از150دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت مجازی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز مشغول به تحصیل هستند. به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور شیراز : رئیس دانشگاه  پیام نور استان فارس در...