برچسب: اخبار کوتاه مراکز پیام نور استان مرکزی

۰

اخبار کوتاه مراکز پیام نور استان مرکزی

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی در پیام نور محلات/هم اندیشی اعضای علمی در ساوه/عضویت اعضای هیئت علمی پیام نور ساوه در گروه های آموزشی و پژوهشی  برگزاری کارگاه مهارت های زندگی در پیام نور...