برچسب: اخبار کوتاه پیام نور تفرش

۰

اخبار کوتاه دانشگاه پیام نور تفرش/استان مرکزی

هفدهم بهمن‌ماه یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب /برگزاری هجدهمین دوره ی مقدماتی قرآن هفدهم بهمن‌ماه یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر عبدالکریم قریب پدر علم زمین‌شناسی ایران مصاحبه با فرزند دکتر غریب به مناسبت یازدهمین...