برچسب گذاری توسط: اختتامیه المپیاد فرهنگی و ورزشی

۰

پیام نور تهران در ششمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای پیام نور به مقام قهرمانی رسید

در آیین اختتامیه ششمین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی دختر دانشگاههای پیام نور کشور که در زنجان خاتمه یافت تیم تهران با ۲۵۱ امتیاز رتبه نخست این دوره از مسابقات را به خود اختصاص...